System RIS to nowoczesne podejście do delegowania poleceń

System znajduje zastosowanie w dużych organizacjach, w których istotne jest zarządzanie przez cele, jak również bieżące monitorowanie wykonywanych zadań w obrębie komórek organizacyjnych.

 

Jeżeli uważasz że w twojej organizacji nie wystarcza wydawanie poleceń w sposób ustny lub mailowy, a kierownicy komórek organizacyjnych powinni posiadać narzędzie do monitorowania wykonywanych czynności w ramach zespołu, RIS jest doskonałym narzędziem dla twojej organizacji.

Pracujesz zdalnie czy stacjonarnie? Z RIS nie ma to już znaczenia

 

Dzięki RIS każdy pracownik będzie wiedział co ma robić w jakim czasie, niezależnie od tego czy praca wykonywana jest zdalnie czy też w miejscu pracy. Kierownicy będą mogli zapoznać się z raportami postępu realizacji zadań.

 

Dzięki RIS kadra zarządzająca może skupić się na opracowywaniu harmonogramu wykonywanych czynności przez pracowników

 

RIS dobrze sprawdza się w dużych organizacjach, gdzie stosowana jest wysmukła struktura organizacyjna. Kierownicy wyższego szczebla mogą pełnić rolę kierownika wyznaczającego cele w organizacji, za których realizację mogą być odpowiedzialni kierownicy niższego szczebla lub oni sami.

W twojej organizacji wykorzystuje się Zarządzanie Przez Cele (ZPC, ang. MBO - Management By Objectives)? - świętnie, system RIS posiada moduł dedykowany temu właśnie zagadnieniu.

DARMOWE WSPARCIE

POWDROŻENIOWE

1 rok

Wybierając system RIS uzyskasz darmowe wsparcie powdrożeniowe przez okres 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo danych w systemie RIS jest na najwyższym poziomie. System nigdy nie ujawnia swoich wewnętrznych elementów w przeglądarce. RIS posiada wbudowaną ochronę przed atakami typu cross-site scripting (XSS), konwertuje wszystkie dane, zanim dane zostaną wyrenderowane w przeglądarce użytkownika. Takich samych zabezpieczeń używają banki aby chronić pieniądze swoich klientów.

Dużą rolę w zaakceptowaniu systemu przez pracowników pełni przyjazny i intuicyjny interface użytkownika. Interface system RIS był projektowany z tą właśnie myślą.

JEŻELI MYŚLISZ O WDROŻENIU RIS

I MASZ WIĘCEJ PYTAŃ UMÓWMY SIĘ NA PREZENTACJĘ

Dlaczego wdrożenie Zarządzania Przez Cele w Przedsiębiorstwie jest tak ważne?

Wdrożenie Zarządzania Przez Cele (ZPC) w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważne ze względu na szereg korzyści, jakie przynosi dla organizacji. Po pierwsze, ZPC umożliwia określenie jasnych i zrozumiałych celów dla wszystkich pracowników, co ułatwia skuteczne planowanie i realizację działań oraz zapobiega rozproszeniu uwagi i energii na niewłaściwe zadania.

 

Po drugie, ZPC pozwala na regularne monitorowanie postępów i wyników, co umożliwia szybką reakcję na problemy i zmiany w środowisku biznesowym. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej dostosować swoje działania do aktualnych potrzeb i wyzwań, a także szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

 

Po trzecie, ZPC zachęca do podejmowania działań innowacyjnych i kreatywnych, ponieważ pozwala pracownikom na większą swobodę w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia założonych celów.

 

Po czwarte, ZPC może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników w pracę oraz zwiększenia ich poczucia odpowiedzialności za wyniki przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwo może liczyć na bardziej zaangażowanych i zaangażowanych pracowników, co z kolei przekłada się na wyższą wydajność i lepsze wyniki finansowe.

 

Wreszcie, ZPC może przyczynić się do zwiększenia efektywności całego przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów w sposób racjonalny i skuteczny, co pozwala na osiąganie celów przy minimalnym nakładzie zasobów.

 

W związku z tym, wdrożenie Zarządzania Przez Cele w przedsiębiorstwie jest kluczowe dla skutecznego zarządzania i osiągania celów. Pozwala na zwiększenie wydajności, zwiększenie zaangażowania pracowników i dostosowanie działań do zmieniających się potrzeb rynkowych, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i większy sukces na rynku.

Sumiennie realizowane Zarządzenie Przez Cele przynosi znakomite efekty

GUIDE STUDIO

Karol Bronarski

tel. 506 024 101

Warszawa | ul. Foksal

GUIDE STUDIO

Usługi wsparcia

Inne

wsparcie

systemy CMS

Misja

gwarancja

wielojęzyczność

FAQ

Wizja

bezpieczeństwo

hosting

Polityka prywatności

domeny

KONTAKT

Zajmuję się realizacją stron internetowych, sklepów internetowych, składem DTP książek i albumów.

Karol Bronarski

 

Web Developer & SEO/SEM Specialist

Założyciel GUIDE STUDIO

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

© 2022 GUIDE STUDIO